Kinderen en Jongeren

Wij bieden psychodiagnostisch- en neuropsychologisch onderzoek en psychologische begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren en hun ouders. Na verwijzing van een arts of via een beschikking van het wijkteam kunt u bij De Sprong psychologie terecht voor gespecialiseerde hulpverlening.

Nadat u contact met ons hebt gezocht en wij de verwijzing of beschikking ontvangen hebben kunnen wij een afspraak maken voor een intake gesprek. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag wordt er samen bekeken welk traject geschikt is en of er psychodiagnostisch onderzoek nodig is.

Klachten

Mogelijke klachten waarmee kinderen en jongeren bij De Sprong psychologie terecht kunnen:

 • Angst- en paniekklachten 
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Eet- en voedingsproblemen
 • Gedragsproblemen (o.a. boosheid, agressie, teruggetrokkenheid)
 • Klachten na en naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)
 • Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (o.a. buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid)
 • Omgangsproblemen met leeftijdgenoten
 • Ontwikkelingsstoornissen (o.a. AD(H)D en Autisme)
 • Onzekerheid, negatief zelfbeeld, faalangst
 • Psychische klachten bij een chronische ziekte
 • Relationele problemen (binnen het gezin)
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen
 • Stemmingsklachten (depressieve klachten)
 • Traumatische ervaringen (ongeval, pesten, ziekte, geweld)
 • Zindelijkheidsproblemen

Aanbod in onderzoek en behandeling

 • Beeldcommunicatie therapie (speltherapie)
 • Cognitieve aandachtsgerichte therapie (mindfulness)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Cognitieve schrijftherapie (WRITEjunior Therapy)
 • EMDR
 • Groepsbehandeling cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheden 
 • Hypnose
 • Gesprekstherapie
 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderbegeleiding en oudercursus
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Psycho-educatie
 • Schematherapie
 • Training executieve functies
Wilt u uw kind aanmelden? Neem contact op