Tarieven


Kinderen
De hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waarin de minderjarige staat ingeschreven. De Sprong Psychologie heeft een contract met alle gemeenten in regio Noord-Oost Brabant. Centrum Jeugd en Gezin (de gemeente), de huisarts of de medisch specialist (o.a. de kinderarts) geven een indicatie voor hulpverlening binnen De Sprong Psychologie af. De hulpverlening voor uw kind wordt dan geheel door de gemeente gefinancierd. U ontvangt hier zelf geen rekening van. Wel hanteren wij een no-show tarief bij het niet afmelden van afspraken of het binnen 24 uur voor aanvang afmelden van afspraken:

Afspraak afzeggen / No show
Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dient u deze afspraak altijd af te melden. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgemeld worden. Dit kan zowel per mail als telefonisch. Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, gelieve de voicemail in te spreken. Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren af zegt, kunnen de kosten bij u in rekening gebracht worden. Wij sturen eerst een waarschuwingsbrief, waarop wij u wijzen dat de no show de volgende keer in rekening gebracht zal worden. Het tarief voor no show bedraagt €50,-. Deze kosten worden niet door de verzekeraar, gemeente of een andere partij vergoedt. Deze factuur dient u dus zelf te betalen.

Volwassenen vanaf 18 jaar
Psychologische hulpverlening binnen De Sprong Psychologie wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij hebben met verschillende verzekeringen een contract voor 2024 afgesloten. Het is voor u van belang dat u zelf bij uw zorgverzekeraar informeert of de behandeling (in sommige gevallen deels) door hen vergoed wordt, ga dit dus zelf bij uw zorgverzekering na. Let er wel op dat in alle gevallen van psychologische hulpverlening uw eigen risico eerst wordt verbruikt. Voor meer informatie over met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben afgesloten, zie: Vergoeding zorgverzekeraars 2024 De Sprong Psychologie BV.


Hier vind je de verschillende, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), vastgestelde tarieven voor de diagnostiek en behandeling binnen het ZorgPrestatieModel (ZPM). Er wordt gedeclareerd aan de hand van: ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog. Een behandelsessie bij De Sprong Psychologie is standaard 45 - 60 minuten directe tijd. De hiervoor geplande tijd wordt in rekening gebracht. Een intakegesprek bij De Sprong Psychologie is 60 — 90 minuten directe tijd. Ook hier wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek (=diagnostiek), een inschatting gemaakt welke zorgvraagtypering bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek. Het traject kan bestaan uit testmateriaal afnemen, terugkoppelen en uitwerken (=diagnostiek), gesprekken (=behandeling), telefonische contacten (=behandeling), e‑mailcontacten (=behandeling) en overleg met uw verwijzer indien nodig.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel (ZPM) vindt u hier.

De behandeling wordt maandelijks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Mochten wij niet rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen declareren, zullen wij de rekening naar u toe sturen, waarna u de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen.

Afspraak afzeggen / No show
Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dient u deze afspraak altijd af te melden. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgemeld worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren af zegt, kunnen de kosten bij u in rekening gebracht worden. Het tarief voor no show bedraagt €50,-. Deze kosten worden niet door de verzekeraar, gemeente of een andere partij vergoedt.

Meer informatie vindt u in onze disclaimer.