Tarieven

Kinderen
De hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waarin de minderjarige staat ingeschreven. De Sprong Psychologie heeft contracten met alle gemeenten in regio Noord-Oost Brabant en de Peelgemeenten. Basisteam Jeugd en Gezin, de huisarts of de medisch specialist (o.a. de kinderarts) geven een indicatie voor hulpverlening binnen De Sprong Psychologie af. De hulpverlening voor uw kind wordt dan geheel door de gemeente gefinancierd.

Volwassenen vanaf 18 jaar
Psychologische hulpverlening binnen De Sprong Psychologie wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij hebben met verschillende verzekeringen een contract voor 2021 afgesloten. Het is voor u van belang dat u zelf bij uw zorgverzekeraar informeert of de behandeling (in sommige gevallen deels) door hen vergoed wordt. Let er wel op dat in alle gevallen van psychologische hulpverlening uw eigen risico eerst wordt verbruikt. Mocht u hier vragen over hebben of niet zeker weten of de hulpverlening bij De Sprong Psychologie vergoed wordt door uw verzekeraar, dan kunnen wij u hier over informeren.

Voor meer informatie over de contracten met zorgverzekeraars zie: Vergoeding zorgverzekeraars voor ggz-instelling DE SPRONG 2021

Behandelingen voor volwassenen worden vergoed door uw verzekeraar op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van een diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar. Mochten wij niet rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen declareren, zullen wij de rekening naar u toe sturen, waarna u de rekening bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen.

In het geval van niet-vergoede zorg worden de landelijk vastgestelde NZA- tarieven gehanteerd. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven (NZA- tarieven) voor 2021, zie:
- tarieven specialistische ggz

Afspraak afzeggen / No show
Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dient u deze afspraak altijd af te melden.
Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgemeld worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch.
Indien u een afspraak meermaals minder dan 24 uur van tevoren af zegt, kunnen de kosten bij u in rekening gebracht worden. Het tarief voor no show bedraagt €50,-. Deze kosten worden niet door de verzekeraar, gemeente of een andere partij vergoedt.

Meer informatie vindt u in onze disclaimer.