Verwijzers

U kunt als Basisteam Jeugd en Gezin, huisarts, jeugdarts, kinderarts of als ander medisch specialist naar De Sprong Psychologie verwijzen. Wij bieden gespecialiseerde ggz (S-GGZ) voor zowel kinderen van 0 tot 18 en jongvolwassenen vanaf 18 jaar. U kunt naar ons verwijzen door middel van een brief met cliëntnaam, BSN-nummer, adresgegevens, vraagstelling en uw naam en AGB-code. De voorkeur gaat uit naar een verwijzing middels Zorgdomein.
Daarnaast moet de jeugdige of de ouders van de jeugdige of de jongvolwassene zelf contact met ons opnemen. Wij sturen dan een aanmeldformulier toe. Zodra deze volledig is ingevuld en ondertekend is, is de aanmelding definitief en wordt de jeugdige of jongvolwassene op de wachtlijst geplaatst.

Voor de actuele wachttijden kunt u hier kijken.

Meer informatie over onder andere de beroepscode en wettelijke kaders vindt u in onze disclaimer. Klik hier voor onze disclaimer.

Neem contact op