Wachttijd

De Sprong Psychologie is een kleinschalige praktijk voor specialistische psychologische behandeling en specialistische psychodiagnostiek. Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk en de grote vraag kan de wachttijd voor onderzoek en/of behandeling soms oplopen.

Momenteel heeft De Sprong Psychologie een wachttijd:
- kinderen en jeugd, locatie Veghel: 14-16 weken
- kinderen en jeugd, locatie Oss: 20-22 weken
- jongvolwassenen, locatie Veghel: 20-22 weken
(Let op: wij nemen geen volwassenen meer aan die verzekerd zijn bij CZ of Menzis, omdat wij aan het zorgplafond zitten voor deze verzekeraar voor 2022)
- jongvolwassenen, locatie Oss: Aanmeldstop 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. In het geval van crisis (ook wanneer u al op onze wachtlijst staat) is het van belang direct contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.